Računalništvo – Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.

Pri tem predmetu bo učenec spoznal:

 • kaj je računalnik,
 • zgradbo računalnika,
 • programsko opremo računalnika,
 • osnove dela v okolju Windows,
 • delo z datotekami in mapami,
 • kaj so programski virusi in zaščita pred njimi,
 • delo z urejevalnikom besedil,
 • temeljna pravila oblikovanja besedil,
 • zahtevnejše urejanje besedila,
 • z risarskim programom bo izdelal točkovno sliko in jo vrinil v besedilo,
 • ustvaril bo glavo in nogo dokumenta ter sprotne opombe,
 • iskal bo podatke na internetu, ugotavljal pristnost podatkov,
 • izdelal bo tabelo, kazalo vsebine in slik,
 • poslal bo sporočilo po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoril,
 • spoznal bo Office 365

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Pridobljeno znanje lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri si temo izbere sam. Pogovarjali se bomo o varnosti na spletu in sodelovali na računalniškem tekmovanju.