Računalništvo – Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja, pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.

Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Vendar podatki na splet niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanjo vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.

Pri tem predmetu bo učenec spoznal:

  • osnove računalniških omrežij,
  • povezovanje računalnikov in drugih elektronskih naprav,
  • posebnosti omrežij,
  • kaj je internet in katere storitve nam nudi,
  • varnost na internetu,
  • uporaba Office 365,
  • spletni sestavek in jezik HTML,
  • izdelal bo lastno spletno stran,
  • na koncu bomo spoznali program Scratch, s katerim si bo lahko izdelal lastni program, igrico.

Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka s področja, ki učenca najbolj zanima. Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z računalnikom. Učenec bo pri predmetu samostojno izdelal spletno stran. Pogovarjali se bomo o varnosti na spletu in sodelovali na računalniškem tekmovanju.