Obvezni izbirni predmet je namenjen učencem predmetne stopnje. 

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepletata z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju. Učenci in učenke lahko izberejo predmet v tretjem triletju, to je v 7., 8. in 9. razredu. Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu multimedija in računalniška omrežja pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.