NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO  ZA 4., 5. IN 6. RAZRED

 

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijske komunikacijske tehnologije in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihovih vplivov na družbo. Pridobivajo znanja, potrebna za celotno življenje, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, krepijo pozitivno samopodobo, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije, gradijo robote in jih programirajo… Z učenci se pri pouku pogovarjamo tudi o varnosti na spletu, računalniškem opismenjevanju, sodelujemo na računalniškem tekmovanju.