Računalništvo – Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja, pridobljena pri izbirnem predmetu Računalništvo – Urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.
Učenec bo pri tem predmetu spoznal:

 • kaj je multimedija,
 • seznanil se bo z iskanjem informacij po različnih medijih,
 • spoznal bo delo z optičnim bralnikom, digitalnim fotoaparatom in mikrofonom,
 • obdeloval bo slike, fotografije,
 • spoznal bo razliko med multimedijo in monomedijo,
 • spoznal bo elemente računalniške predstavitve,
 • spoznal bo pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev,
 • spoznal bo program za pripravo predstavitve,
 • v predstavitvi bo uporabil grafe, diagrame, …
 • izdelal bo lastno animacijo,
 • pripravil bo slikovne in zvočne podatke in jih učinkovito združil z besedilom v računalniško predstavitev,
 • izdelal bo lastno predlogo za predstavitev in kviz,
 • nadaljevali bomo z delom v Office 365.

Predmet je prilagojen učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

Vsak učenec si izbere temo s področja, ki ga zanima, in izdela računalniško predstavitev, v katero vključi podatke, slike, animacijo in film. Na svojo temo izdela kviz. Pogovarjali se bomo o varnosti na spletu in sodelovali na računalniškem tekmovanju.