Na OŠ Šenčur učencem v šolskem letu 2020/21 ponujamo:

  • neobvezni izbirni predmet računalništva (namenjen učencem 4., 5. in 6. razreda) ter
  • obvezni izbirni predmet računalništva (za učence 7., 8. in 9. razreda).

Pouk se izvaja v računalniški učilnici matične šole, in sicer eno uro tedensko.

Več o izvajanju pouka si lahko preberete v nadaljevanju.

Prisrčno vabljeni k uram računalništva, da skupaj izdelamo kaj zanimivega.

Janja Gorjanc